Entreprenad

Catmaco utför entreprenader mot fast pris eller på löpande räkning.

En mindre entreprenad som att gräva upp en häck eller flytta en grindstolpe, likväl som en större entreprenad som att göra om hela trädgården, dränera och grundisolera huset, byta vatten- och avloppsledningar, stensätta garageinfarten, terrassera och bygga murar m.m. är sådant vi utför dagligen.

Entreprenad med kunnig personal

Inget jobb är för litet för oss, dock kan ett jobb vara för stort, då vi ogärna hyr in externa resurser för att utföra våra arbeten, utan arbetar med egen anställd personal och egna maskiner och lastbilar för att uppnå högsta kvalitet och resultat.

Entreprenaderna leds och övervakas av bolagets vd, vilken också är den som har den övergripande kundkontakten och ansvaret för Ert projekt.

terex TL100