Fältservice

Fältservice

Våran maskinpark är relativt ny. Trots det går maskiner ibland sönder och behöver service eller reparation. Catmaco har egen fältservicebuss som snabbt och flexibelt kan lösa de problem som uppstår och därmed se till att stillestånd blir korta eller uteblir helt.
Våra kunder har alltid tillgång till denna service och får ett journummer som kan användas även vid tider som är utanför normal kontorstid. Vi vill gärna se till att våra kunder kan jobba effektivt och planenligt utan att bekymras av oväntade stop och oönskade händelser.

Verkstadsservice

Catmaco servar, underhåller och reparerar även andras maskiner, både i fält och i vår verkstad. I fältservicebussen har vi all utrustning som behövs för enkla och komplicerade ingrepp i fält och behöver den trasiga maskinen in till verkstad så löser vi transporten. Ofta kan vi även erbjuda en hyresmaskin under reparationstiden.

DSC00032