Mark- och anläggningsarbeten

Catmaco utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Fast pris eller löpande räkning – det avgör du. Dräneringar/grundisoleringar, stenarbeten, betong/mur/asfalt, bergspräckning, gräsmattor, planteringar. Vi levererar grus/jord och andra material samt transporterar bort massor och material enligt era önskemål.

Kvalitet och erfarenhet

Vi har mer än 25 års erfarenhet, vilket borgar för kvalitativa arbeten och kostnadseffektiva metoder och lösningar.  Vi arbetar med egen personal, egna maskiner och egna lastbilar. Garantier, försäkringar, F-skattsedel, kollektivavtal etc. – för oss är detta en självklarhet. Vi levererar det vi säger och vi håller det vi lovar.

Läs mer om oss i vår interaktiva broschyr:

DSC00081