Yttre miljö

Catmaco har ett brett utbud av tjänster för yttre miljö och kan erbjuda underhåll och skötsel av trädgårdar och utomhusytor. Vi har både kort- och långtidsavtal för alla säsonger, så väl vår och sommar som höst och vinter. Catmaco har erfarenhet av arbeten i många olika typer av material som trä, betong, sten, asfalt och arbeten med grönytor och planteringar. Vi kan erbjuda hjälp med:

  • Gräsklippning/sopning/bevattning
  • Snöröjning/halkbekämpning
  • Planteringar/buskar/träd
  • Kapning/klippning/beskärning
  • Dränering/dagvatten/avlopp
  • Staket/plank/bullerskydd/cykeltak
  • Stenytor/stenmurar
Yttre miljö